Studiju dati pieejami tikai izvēloties fakultāšu grupu

Studentu skaits pa gadiem un izvēlētais mainīgais


Ārvalstu studentu skaits

Ārvalstu studentu sadalījums pa augstākās izglītības cikliem (procentos)

Ārvalstu studentu sadalījums pēc pilsonības

Studiju dati pieejami tikai izvēloties fakultāšu grupu

Grādu/kvalifikāciju ieguvušo skaits pa gadiem un izvēlētais mainīgais

Studiju dati pieejami tikai izvēloties fakultāšu grupu

Studiju programmu skaits pa gadiem

Studiju programmu skaits pa gadiem un izvēlētais mainīgais

Sīkāka informācija par darbiniekiem pieejama tikai fakultātēm un institūtiem

Darbinieku skaita PLE pa gadiem un izvēlētais mainīgais


Darbinieku skaits pa gadiem

Darbinieku skaits pa gadiem un izvēlētais mainīgais

Akadēmiskā personāla dzimuma dati pieejami tikai fakultātēm un institūtiem
Sīkāka informācija par darbiniekiem pieejama tikai fakultātēm un institūtiem

Publikāciju skaits pa gadiem un izvēlētais mainīgais


Publikāciju skaits pa gadiem

Sīkāka informācija par zinātnes projektiem tikai fakultātēm un institūtiem

Studiju dati pieejami tikai izvēloties fakultāšu grupu

Doktorantu un maģistra studentu iesaiste darbā LU pa gadiem

Sīkāka informācija par finansēm pieejama tikai fakultātēm un institūtiem

Ieņēmumi (eiro)